top of page

Walking Festival_Mongol Olle

[English below] ## Горхи тэрэлжийн БЦГ-ын Оллэ 2 р маршрутын байгалийн цэцэгстэй танилцах аялал боллоо ##

Улаанбаатар хотын алхалтын наадмын 3 дах өдөр буюу 27 нд Оллэ 2р замын дагуу байгалийн цэцэгстэй танилцах аялалыг зохион байгууллаа. Бидний аялалд хамрагдсан бүх оролцогчид болон хамтран зохион байгуулагч, дэмжигч байгууллагууддаа баярлалаа.

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page