top of page

Urban Birds and Upcycling Education

## Хот суурин газрын шувуудыг таниулах, хаягдал материалыг хэрхэн дахин ашиглах талаар сургалт боллоо ##

Сурагчдын амралтанд зориулан хаягдал усны сав ашиглан цэцгийн сав хийх, хотод түгээмэл тохиолддог зарим шувуудын онцлог шинж, байгальд гүйцэтгэх үүргийн талаар таниулах сургалт боллоо.
4 views0 comments

Comments


bottom of page