top of page

The training of the Open Standards for the Practice of Conservation was held


[English below] ## Нээлттэй стандарт "Байгаль хамгааллын төлөвлөлтийн арга зүй"-н сургалт боллоо ##

Байгаль хамгааллын төлөвлөлтийн арга зүй нь бүх түвшний төсөл, хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, мониторинг гэх мэт олон талт үйл ажиллагаануудад дэлхийн олон оронд хэрэгжидэг арга зүй юм. Тус арга зүйг байгаль хамгааллын байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Энэхүү сургалт нь 2 өдөр зохион байгуулагдсан бөгөөд байгаль орчны байгууллагуудын төлөөллүүд сургалтанд хамрагдаж, тусгай хамгаалалттай газруудын жишээнүүд дээр арга зүйг хэрэгжүүлэн төлөвлөж, дадлага хийж, туршлагаа ахиуллаа.

Энэхүү сургалтыг зохион байгуулсан WWWF Mongolia TThe Nature Conservancy in Mongolia WWildlife Conservation Society Mongolia CConservation coaches network (CCNet) Mongoliaзэрэг байгууллагууд болон сургагч багш нарт талархал илэрхийлье! ----------------------------------------------------------------- ## The training of the Open Standards for the Practice of Conservation was held ##

Open Standarts for the Practice of the Conservation is used by many organizations in the world and it has been used for implementation, planning and assessing of any projects, programs, activities and monitoring in international. The environmental conservation organizations has been used this standard for their activities in different countries. This training was held for 2 days and conservationist, delegates from different environmental organizations participated in the training and worked on several protected areas' cases to use this standards, its planning and implementation as well increase their experiences in this field.

We would like to thank WWF Mongolia, The Nature Conservancy in Mongolia, Wildlife Conservation Society Mongolia, Conservation coaches network (CCNet) Mongolia and all Coaches who organized and trained this training!

Арга зүйн талаах дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос хүлээн авна уу / More information in below link: https://www.conservationmeasures.org/about-cmp/1 view0 comments

Comments


bottom of page