top of page

The Nomadic Tank of Nature conservation training was held


[English below] ## ## Байгаль хамгаалах, мэдлэг олгох "Нүүдэлчин хайрцаг" сургалт боллоо ##

Дэ Найчур Консерванси болон Нүүдлийн Байгаль Хамгаалал ТББ байгууллагуудаас төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөллүүдэд Байгаль хамгаалах Нүүдэлчин хайрцаг сургалтыг 2 өдрийн турш зохион байгууллаа. Тус сургалт нь экосистемийг бүхэлд нь хамгаалах, амьтан, ургамлын гүйцэтгэх үүрэг, идэш тэжээлийн хэлхээ, хууль эрх зүй гэх мэт олон төрлийн сэдвүүдийг багтаасан багц сургалт, хичээл юм. Тус хичээл нь оролцооны арга дээр суурилсан энгийн хялбар, хөгжөөнтэй байдлаар хичээлүүдийг заадагаар онцлог бөгөөд бүх насныхан мэдлэг олж авах боломжтой. Манай сангийн ажилчид тус сургалтад хамрагдаж байгаль хамгаалах сургалтын арга зүйг ахиулан, туршлага судаллаа. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулсан The Nature Conservancy in Mongolia болон Нүүдлийн Байгаль Хамгаалал ТББ-ын хамт олонд талархал илэрхийлье! ------------------------------------------------------------- ## The Nomadic Tank of Nature conservation training was held ##

The training held by The Nature Conservancy and Nomadic Nature Conservation NGOs for delegates and conservationist, educators of different organizations for 2 days. The Nomadic Tank covers several titles on nature and wildlife in ecosystem and it educates based on participationary methodlogy and fun activities and all-aged people could increase knowledge to participate in this training or teach it for people. Our staff of the SNCF participated in this training and participants sahred themselves experience and learn the methodlogy and lesson concepts. Thank you very much for the organizers.0 views0 comments

Comments


bottom of page