top of page

The Flower watching tour

[English below] ## Байгалийн цэцэгстэй танилцах аялал энэ бүтэн сайн өдөр Горхи Тэрэлжийн БЦГ-ын Монгол Оллэ явган алхалтын 2-р маршрутад зохион байгуулагдана ##

Улаанбаатар явган алхалтын наадмын үйл ажиллагааны хүрээнд 8-р сарын 27 нд Горхи Тэрэлжийн БЦГ-ын Монгол Оллэ явган алхалтын замын дагуу хамтдаа алхангаа цэцэг ажиглах аяллыг бид наадмын оролцогчидод хүргэхээр зориж байна. Аяллын автобус 8:30 -аас Сүхбаатарын талбай дээрээс хөдөлнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу. ------------------------------------------------------------------ ## The Flower watching tour is going to held along the 2nd trail of the Mongol Olle at Gorkhi Terelj National Park this Sunday ##

More information is provided in below links and displays!

Аяллын зохион байгуулагчид / Organizers of the wildflower and walking tours:

4 views0 comments

Comentários


bottom of page