top of page

The 2nd annual spring monitoring survey of Gun Galuut Nature Conservation Center has started


[English below] ## Гүн Галуут байгаль хамгаалах төвийн 2 дах жилийн хаврын мониторингийн судалгаа эхэллээ ##

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе, сайхан хаваржиж байна уу?

Бид 4-р сарын дунд болон сүүлээр Аяга нуур, Их Гүн нууранд 2 удаагийн бүртгэл, тооллого хийхэд нийт 27 зүйлийн 939 бодгаль шувуу бүртгэлээ. 4-р сарын 30 тооллогоор нуурын усны ихэнх хэсэг нь хайлж, нүүдлийн шувууд олноор ирсэн ажиглагдав. Бидний бүртгэгдсэн шувуудаас хамгийн их тоологдсон шувуудаар зэрлэг нугас, гэзэгт шумбуур, улаан хүзүүт шумбуур, халбага нугас, шовтгор алаг нугас, хондон ангир, анхидал ангир байв. Харин ховор шувуудаас хошуу галуу, гэзэгт нугас, эргийн шувуудаас нарын хиазит, тэнгисийн хиазит, умардын хавтгаалж, эгэл хилэн жигүүр тус тус бүртгэгдлээ. ------------------------------------------------------------- ## The 2nd annual spring monitoring survey of Gun Galuut Nature Conservation Center has started ##

Hello everyone, Our bird counting survey has started in April. Totally, we recorded 939 birds of 27 species at Ayga and Ikg Gun lakes. On the 30th of April, lakes partially melted and several migratory bird species observed at the lakes. Through the survey, the most commonly counted birds were Mallards, Tufted duck, Common pochard, Northern shoveler, Northern Pintail, Commin shelduck and Ruddy shelduck. As for the threatened species, we observed several individuals of Falcated duck, Swan goose, and several shorebird also obsereved including Little ringed plover, Kentish plover, Common snipe, Northern lapwing and Black-winged stilt.


0 views0 comments

Comments


bottom of page