top of page

SNCF's news: Weekly meeting and Internship program


[English below] [1]## Сараанын товч мэдээ: Долоо хоног бүрийн уулзалт, Оюутны дадлагын хөтөлбөр ##

Бид долоо хоног бүрийн Даваа гаригт багийн уулзалт хийж, өнгөрсөн долоо хоногт гүйцэтгэсэн ажлууд, тэдгээрийн гүйцэтгэл болон тухайн долоо хонгийн ажлуудаа төлөвлөх, хуваарилах, хамтдаа ярилцаж шийдвэрлэх зүйлсээ хэлэлцдэг билээ. Энэ долоо хонгийн багийн уулзалтаар манай "Оюутны дадлагын хөтөлбөр"-т хамрагдсан оюутнууд оролцож, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа. ------------------------------------------------------------------------------------- ## SNCF's news: Weekly meeting and Internship program ##

Every Monday, we organize weekly meeting to discuss the project activities and other related tasks, their implementation of last week and plan the tasks of that week. This week meeting was specified to note that our intern students participated in our meeting and discussed the further working plan.


[English below] [2]## Оюутны дадлагын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ ##

Манай сан "Оюутны дадлагын хөтөлбөр" хэрэгжүүлж эхэллээ. Хөтөлбөр нь их дээд сургуулийн оюутнуудад хичээлийн бус цагаар байгаль орчин, хотын экологи, биологийн олон янз байдлын судалгаа, хамгаалал болон шувуулахуйн өв соёлыг сурталчлан таниулах төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаануудад оролцох, мэдлэгээ ахиулах, туршлага хуримтлуулах боломжийг олгох юм. Бид Монголын Олон Улсын Дээд Сургуультай (MIU) хамтран ажиллаж, тус сургуулийн оюутнуудыг сангийн дадлагын хөтөлбөрт хамруулж байна. Хөтөлбөрт "Олон улсын харилцаа"-ны ангийн 3-р курсын оюутнууд болох Dahye Baek, Ki-Peum Kweon нар 320 цагийн дадлага хийхээр хөтөлбөрт хамрагдлаа. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ## Internship program has been running ##

Our foundation has started to implement the "Internship program". The program aimed to provide opportunities for university students to participate, increase their knowledge and experience in activities of the projects and programs on research and conservation of environment, urban ecology, biodiversity, and promoting Falconry heritage. Through the program, Dahye Baek and Ki-Peum Kweon, third-year students of the "International Relations" at the Mongolian International University (MIU) have participated in the program and will work at our foundation for a 320 hours.5 views0 comments

Comments


bottom of page