top of page

Plogging in Terlji

## Манай сан Plogging event-д нэгдлээ: Горхи-Тэрэлж дэх БЦГ- ын Монгол Оллэ явган аяллын маршрут болон Туул гол орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ ##

Энэхүү үйл ажиллагаагаар дотоодын болон гадаадын байгууллагуудын төлөөллүүд, сайн дурын ажилчид нэгдэн Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын Монгол Оллэ явган аяллын маршрутын дагуух хог хаягдал болон Туул гол орчмын хог хаягдалыг цэвэрлэдэг. Энэ удаагийн үйл ажиллагаагаар манай сан, Монгол Оллэ, КОЙКА, Монгол дахь Энх тайвны корпус, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын төлөөллүүд, сайн дурын ажилчид оролцлоо. Энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулсан Монгол Оллэ/Mongol Olle/몽골올레, Gorkhi-Terelj National Park Administration хамт олонд талархал илэрхийлье!

4 views0 comments

Commentaires


bottom of page