top of page

Introducing Internship of SNCF

## Эм Ай Ю олон улсын дээд сургуулийн оюутнуудад сангийн үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалт зохион байгууллаа ##

Бид Эм Ай Ю олон улсын дээд сургуулийн Биотехнологи, Олон улсын харилцааны ангийн 2,3-р ангийн нийт 50 орчим оюутнуудад сангийн үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, хүрээлэн буй орчин, биологийн олон янз байдлыг судлах, хамгаалах төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцох, байгаль орчны боловсрол олгох хөтөлбөрүүдэд дадлага хийх боломжуудын талаар мэдээлэл өглөө. ----------------------------------------------------------------- ## We introduced our works to students of Mongolia International University for its internship program ##2 views0 comments

Comentários


bottom of page