top of page

Internship Program of SNCF

## We are hiring and welcoming students of the universities for our Internship Program. ---------------------------------------------------------------

Их дээд сургуулиудын оюутнуудад зориулсан "Оюутны Дадлагын Хөтөлбөр" хэрэгжиж эхэллээ ##

Хөтөлбөрт хамрагдсанаар дараах ач холбогдолтой Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг судлах, хамгаалах үйл ажиллагаануудад оролцож, хээрийн судалгааны ажлуудад хамрагдах Дээрх чиглэлээр мэдлэгээ ахиулж, туршлага хуримтлуулах Дотоод болон гадны байгууллагуудттай хамтран ажиллах Төслийн санал боловсруулах, санхүүжилт босгох үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудад суралцах Төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаануудад оролцох ТББ хэрхэн ажилладаг талаар суралцах ЕБС-ийн хүүхдүүд, олон нийт, нутгийн иргэдэд зориулсан эко-аялалууд, экологийн боловсрол олгох сургалтуудад сургагч багш, хөтөч хийх Их сургуулийн дадлага ажлын цагаа тооцуулах Хувийн намтараа нэмэгдүүлэх

Жич: Хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан оюутнуудад гэрчилгээ олгоно. Шаардлагатай тохиолдолд тодорхойлолт гаргаж өгөх боломжтой.

Холбогдох хаяг: hello.saraanaconservation@gmail.com; 80884649
1 view0 comments

Comentarios


bottom of page