top of page

HAPPY INTERNATIONAL BIODIVERSITY DAY!


## ОУ-ын БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ! ##

ОУ-ын Биологийн Олон Янз Байдлын өдрийг угтсан "БОЯБ-ыг хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлцгээе! өдөрлөг"-т манай сангаас хэрэгжүүлж буй Сонгинохайрхан уул, Хун нуур орчмын биологийн олон янз байдлын судалгаа, хамгааллын ажлуудыг илтгэлээр танилцуулж, цахим хэлбэрээр оролцлоо. Өдөрлөгийн зорилго нь нийслэл хот болон нийслэл орчмын Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнг танилцуулах, УТХГ дахь биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар хамтран ажиллах боломжуудыг тодорхойлоход чиглэсэн байв. Энэхүү өдөрлөгийг Нийслэлийн Байгаль Орчны Газар, Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв байгууллагууд 5-р сарын 19 нд зохион байгууллаа. ---------------------------------------------------------------------------- ## HAPPY INTERNATIONAL BIODIVERSITY DAY! ##

Through the celebration day for International Biodiversity, "The Strengthening activities of the biodiversity event" was held on 19th of May in Ulaanbaatar city and organized by Environmental Department of Ulaanbaatar and Fresh Water Resources & Nature Conservation Center. By the event, we introduced about the biodiversity monitoring results and conservation of the Swan lake and Songinokhairkhan Mountain locally protected area in Ulaanbaatar city for participants. The event aimed to encourage and strengthen cooperation of the different parties on biodiversity monitoring and conservation in Ulaanbaatar city.
1 view0 comments

Comments


bottom of page