top of page

Гүн Галуут орчмын ус намгархаг газрын хамгаалал төсөл


## "Гүн Галуут орчмын ус намгархаг газрын хамгаалал төсөл" амжилттай хэрэгжлээ ##

ГАГГА болон Монголын Эмэгтэйчүүдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр "Гүн Галуут орчмын ус намгархаг газрын хамгаалал" төслийг Гүн Галуут орон нутгийн ТХГН-т амжилттай хэрэгжүүллээ. Төслийн товч үр дүнг дараах постоос хүлээн авна уу. Төслийг дэмжин, хамтран ажиллаж буй ГАГГА, Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан -ийн хамт болон Баяндэлгэр сумын ЗДТГ, Баяндэлгэр сумын иргэд, ЕБС-ийн хамт олон, хүүхдүүд, төслийн үйл ажиллагаануудад идэвхтэй оролцсон бусад байгууллагын төлөөллүүд, төслийн зөвлөх судлаач нар, бүгдэд нь талархал илэрхийлж, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье!


Төсөл 12 Saraana Nature Conservation Foundation ТББ-ын хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнг танилцуулж байна Төслийн нэр: "Гүн галуут орчмын ус намгархаг газрын хамгаалал" төсөл Төсөл хэрэгжсэн орон нутаг: Төв аймаг Баяндэлгэр сумын нутагт харъялагдах Гүн галуут орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар "Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг бууруулах үйл ажиллагааг манлайлагч эмэгтэйчүүд" тэтгэлэгт хөтөлбөр #GAGGA #ГАГГА #уурамьсгалынөөрчлөлт3 views0 comments

Comments


bottom of page